Tjenester

Ledningskart

Prostik utfører kartlegging av alle typer ledninger. Kartlegging foregår ved koordinatfesting av ledninger i felten. Selve innmålingen utføres med det måleutstyr og med den nøyaktighet som oppdraget krever. Utarbeidelse as-built ledningskart med skisser, foto og levering  av data.


Beliggenhetskontroll

Oppmåling, utstikking og kontrolloppgaver i forbindelse med prosjektering og byggekontroll. Vi søker ansvarsrett for plassering av bygg, utarbeider stikningsplan, setter ut plassering av bygget og utfører beliggenhetskontroll.


Bygg og Anlegg

Vi utfører alle typer oppdrag innenfor bygg og anlegg. Gjennom lang erfaring har vi bygd opp bred kompetanse innenfor fagområdet bygg og anlegg, og kan tilby kunder skreddersydde løsninger til individuelle prosjekter.


FKB/NVDB

FKB/NVDB dokumentasjon for store og små veiprosjekter.


Masseberegning

Masseberegning både som ekstern kontroll, selvstendig oppdrag og masseoppføring med målebrevs dokumentasjon, Vi utarbeider alle typer as-built dokumentasjon som et prosjekt måtte kreve.


Vei og VA-prosjektering

Prosjektering og dimensjonering av vei og VA-anlegg etter kommunale normer.